DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

  1 khách và 0 thành viên

  XEM TRUYỀN HÌNH

  Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

  sự kiện

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề và đáp án HSG Quốc gia năm 2004 (Bảng A)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:39' 05-01-2010
  Dung lượng: 58.0 KB
  Số lượt tải: 345
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
  LỚP 12 THPT NĂM 2004
  Môn: LỊCH SỬ BẢNG A
  Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
  Ngày thi: 11/3/2004
  
  
  Câu 1 (3 điểm)
  Những biểu hiện nào chứng tỏ phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX “dường như trong đêm tối không có đường ra”?
  Câu 2 (2 điểm)
  Lập bảng so sánh Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam trên các mặt: mục tiêu, lực lượng, hình thức và phương pháp đấu tranh, kết quả và ý nghĩa lịch sử.
  Câu 3 (9 điểm)
  Bằng sự kiện lịch sử, anh (chị) hãy chứng minh rằng cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) không chỉ là cuộc chiến tranh giải phóng mà còn là bước kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội mới của nhân dân ta.
  Câu 4 (3 điểm)
  Tại sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng: Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười?
  Câu 5 (3 điểm)
  Hãy nêu các sự kiện lớn của lịch sử thế giới trong những năm 1980 và phân tích ảnh hưởng của những sự kiện đó đối với chủ trương đổi mới ở nước ta.

  Hết –
  * Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
  * Giám thị không giải thích thêm.  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2004

  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
  Môn Lịch sử - Bảng A
  
  
  Câu1: (3điểm)
  Mở đầu: Yêu cầu khách quan của lịch sử nước ta từ sau năm 1884; sự bất lực của nhà Nguyễn trước giặc ngoại xâm và sự thất bại của phong trào Cần vương chứng tỏ: không thể giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân Pháp theo phương thức cổ truyền dưới ngọn cờ phong kiến; cần có phương hướng cứu nước mới. (0,5 đ)
  1. Trình bày các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nêu vắn tắt ý nghĩa lịch sử, phân tích sự bế tắc của các phong trào đó: (1,5đ)
  Phong trào nông dân Yên Thế
  Các phong trào nông dân mang màu sắc tôn giáo
  Hoạt động của Phan Bội Châu và xu hướng vũ trang bạo động
  Hoạt động của Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách
  Các phong trào yêu nước của tư sản và tiểu tư sản.
  2. Khái quát về nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: bế tắc về phương hướng cứu nước, không tìm ra con đường cứu nước phù hợp với lịch sử nước ta trong hoàn cảnh đương thời: (1 đ)
  Chưa tìm ra lực lượng xã hội tiên tiến đủ sức lãnh đạo công cuộc cứu nước,
  Không thấy được sức mạnh to lớn, quyết định của công, nông và các tầng lớp nhân dân lao động khác cũng như chưa biết cách tập hợp lực lượng của toàn dân tộc,
  Không tìm ra tương lai tươi sáng cho sự phát triển của dân tộc sau khi đánh đuổi ngoại xâm trong bối cảnh: chế độ phong kiến đã lỗi thời, tư sản quốc tế phản động, chà đạp lên quyền lợi của dân tộc và của nhân dân, tư sản dân tộc yếu ớt, phụ thuộc đế quốc.

  Câu 2: (2 điểm)

  Nội dung
  Phong trào 1930 - 1931
  Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939
  
  Mục tiêu
  - Chống đế quốc, phong kiến, đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ, chia ruộng đất công cho nông dân
  - Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áp và hoà bình
  
  Lực lượng
  - Công nhân và nông dân
  - Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác
  
  Hình thức và phương pháp đấu tranh
  - Mít tinh, biểu tình, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
  - Bãi công, bãi thị, bãi khoá, mít tinh, kết hợp đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp
  
  Kết quả và ý nghĩa lịch sử
  - Giáng một đòn quyết liệt vào bè lũ đế quốc và phong kiến tay sai
  - Thành lập được các Xô Viết
  - Tuy thất bại nhưng khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng của Đảng, của liên minh công nông là cuộc diễn tập đầu tiên của nhân dân ta chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám
  - Tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi
  - Đảng ta đã đúc kết được nhiều kinh
   
  Gửi ý kiến