Ngôn ngữ

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

  3 khách và 0 thành viên

  XEM TRUYỀN HÌNH

  Xem World Cup 2018

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề Sinh B CĐ 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bộ GD - ĐT
  Người gửi: Nguyễn Văn Tình (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:42' 15-07-2011
  Dung lượng: 137.5 KB
  Số lượt tải: 53
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011
  ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC; Khối B
  (Đề thi có 07 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
  Mã đề thi 846
  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1: Gen B có 900 cặp nuclêôtit loại ađênin (A) và có tỉ lệ . Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T trở thành alen b. Tổng số liên kết hiđrô của alen b là
  A. 3599 B. 3601 C. 3899 D. 3600
  Câu 2: Giả sử mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, phép lai nào cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình giống với tỉ lệ phân li kiểu gen là
  A. B. Aabb x aaBb C. D. 
  Câu 3: Cho các nhân tố sau:
  (1) Giao phối không ngẫu nhiên
  (2) Chọn lọc tự nhiên
  (3) Đột biến gen.
  (4) Giao phối ngẫu nhiên.
  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là
  A. (1) và (4) B. (3) và (4) C. (2) và (3) D. (2) và (4).
  Câu 4: Cho những ví dụ sau
  (1) Cánh dơi và cánh côn trùng.
  (2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi
  (3) Mang cá và mang tôm
  (4) Chi trước của thú và tay người.
  Những ví dụ về cơ quan tương đồng là
  A. (2) và (4) B. (1) và (2) C. (1) và (4) D. (1) và (3)
  Câu 5: Cho biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%. Tính theo lí thuyết, phép lai cho đời con có kiểu gen chiếm tỉ lệ
  A. 10% B. 4% C. 40% D. 16%
  Câu 6: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên
  A. chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
  B. làm xuất hiện những alen mới trong quần thể.
  C. làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
  D. làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.
  Câu 7: Giả sử một tế bào sinh tinh có kiểu gen giảm phân bình thường và có hoán vị gen giữa alen B và b, Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ tế bào này là
  A. ABD; AbD; aBd; abd hoặc Abd; Abd; aBD; abD
  B. ABD; abd hoặc Abd; abD hoặc AbD; aBd
  C. abD; abd hoặc Abd; ABD hoặc AbD; aBd
  D. ABD; Abd; abD; abd hoặc AbD; Abd; aBd; aBD
  Câu 8: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về cả hai cặp gen trên, trong đó tần số của alen A là 0,2; tần số của alen B là 0,4 thì tỉ lệ kiểu gen AABb là
  A. 1,92% B. 3,25% C. 0,96% D. 0,04%
  Câu 9: Các động vật hằng nhiệt (động vật đồng nhiệt) sống ở vùng nhiệt đới(nơi có khí hậu nóng và ẩm có)
  Tỉ số diện tích bề mặt cơ thể (S) với thể tich cơ thể (V) giảm, góp phần hạn chế sự tỏa nhiệt của cơ thể.
  Kích thước cơ thể bé hơn so với động vật cùng loài hoặc với loài có họ hàng gần sống ở vùng có khí hậu lạnh.
  Kính thước cơ thể lớn hơn so với động vật cùng loài hoặc với loài có họ hàng gần sống ở vùng có khí hậu lạnh.
  Các phần cơ thể nhô ra (tai, đuôi…) thường bé hơn các phần nhô ra ở các loài động vật tương tự sống ở vùng lạnh.
  Câu 10: Mô tả nào sau đây là đúng với cơ thể gây đột biến đảo nhiễm sắc thể:
  Một đoạn của nhiễm sắc thể nào đó đứt ra rồi gắn vào nhiễm sắc thể của cặp đương đồng khác.
  Các đoạn không tương đồng của cặp nhiễm sắc thể tương đồng đứt ra và
   
  Gửi ý kiến

  Nhúng mã HTML

  Nhúng mã HTML