DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

  0 khách và 0 thành viên

  XEM TRUYỀN HÌNH

  Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

  sự kiện

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > KỂ CHUYỆN BÁC HỒ KÍNH YÊU >

  NHỮNG TÊN GỌI, BÍ DANH, BÚT DANH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Người qua 4 châu lục, 3 đại dương, đặt chân lên gần 30 nước, làm hàng chục nghề khác nhau. Trong điều kiện hoạt động cách mạng bí mật, bị chính quyền thực dân, đế quốc và tay sai theo dõi, bắt giam, tuyên bố tử hình vắng mặt…Người phải thay đổi họ tên rất nhiều lần. Do đó, trong cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh có rất nhiều tên gọi, bí danh và bút danh. Cuốn sách của Bảo tàng Hồ Chí Minh Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, đưa ra con số thống kê: có 169 tên chính thức, bí danh, bút danh của Hồ Chí Minh, và nêu lên 17 bút danh, bí danh khác đang nghi là của Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu thêm. Còn nhà sưu tầm Bá Ngọc trong cuốn sách của mình Hồ Chí Minh – Những tên gọi đi cùng năm tháng, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003, thống kê Hồ Chí Minh có 174 tên ; trong đó có 78 tên chính thức, bí danh và 96 bút danh.

   

   

  Chúng tôi xin giới thiệu 169 tên chính thức, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cuốn sách của Bảo tàng Hồ Chí Minh Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

            Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị và bạn đọc 169 tư liệu, sự kiện quý giá liên quan đến tên gọi, bí danh, bút danh  mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng trong quá trình hoạt động cách mạng để quý vị và bạn đọc  hiểu đầy đủ hơn. Xin đón đọc trên www.bachovoihue.tk


  Tên do gia đình đặt từ 1890 - 1910

  1. Nguyễn Sinh Cung, 1890
  2. Nguyễn Sinh Côn
  3. Nguyễn Tất Thành

  4. Nguyễn Văn Thành, 1901

  5. Nguyễn Bé Con


  Tên gọi – bút danh trong thời gian Bác đi tìm đường cứu nước đến khi về nước (1911 – 1941)


  6. Văn Ba, 1911

  7. Paul Tất Thành

  8. Tất Thành
  9. Pôn Thành (Paul Thành), 1915
  10. Nguyễn Ái Quốc, 1919

  11. Phéc-đi-năng
  12. An-be đơ PU-VUA-VIN (Anbert de POUVOURVILLE), 1920

  13. Nguyễn A.Q, 1921-1926

  14. CULIXE, 1922
  15. N.A.Q, 1922
  16. Ng.A.Q, 1922

  17. Hăngri Trần (Henri Tchen), 1922

  18. N, 1923

  19. Cheng Vang, 1923

  20. Nguyễn, 1923

  21. Chú Nguyễn, 1923

  22. Lin, 1924

  23. Ái Quốc, 1924

  24. Un Annamite (Một người An Nam), 1924

  25. Loo Shing Yan, 1924

  26. Ông Lu, 1924

  27. Lý Thụy, 1924

  28. Lý An Nam, 1924-1925

  29. Nilốpxki (N.A.Q), 1924
  30. Vương, 1925

  31. L.T, 1925

  32. HOWANG T.S, 1925

  33. Z.A.C, 1925

  34. Lý Mỗ, 1925

  35. Trương Nhược Trừng, 1925

  36. Vương Sơn Nhi, 1925

  37. Vương Đạt Nhân, 1926

  38. Mộng Liên, 1926

  39. X, 1926

  40. H.T, 1926

  41. Tống Thiệu Tổ, 1926

  42. X.X, 1926

  43. Wang, 1927

  44. N.K, 1927

  45. N. Ái Quốc, 1927

  46. Liwang, 1927

  47. Ông Lai, 1927

  48. A.P, 1927

  49. N.A.K, 1928

  50. Thọ, 1928

  51. Nam Sơn, 1928

  52. Chín (Thầu Chín), 1928

  53. Víchto Lơ bông (Victor Lebon), 1930

  54. Ông Lý, 1930

  55. Ng. Ái Quốc, 1930

  56. L.M. Vang, 1930

  57. Tiết Nguyệt Lâm, 1930

  58. Pôn (Paul), 1930

  59. T.V. Wang, 1930

  60. Công Nhân, 1930
  61. Vícto, 1930

  62. V, 1931

  63. K, 1931

  64. Đông Dương, 1931

  65. Quac.E. Wen, 1931

  66. K.V, 1931

  67. Tống Văn Sơ, 1931

  68. New Man, 1933

  69. Li Nốp, 1934

  70. Teng Man Huon, 1935

  71. Hồ Quang, 1938

  72. P.C.Lin (PC Line), 1938

  73. D.C. Lin, 1939

  74. Lâm Tam Xuyên, 1939

  75. Ông Trần, 1940

  76. Bình Sơn, 1940

  77. Đi Đông (Dic-donc)

  78. Cúng Sáu Sán, 1941

  79. Già Thu, 1941

  80 Kim Oanh, 1941

  81. Bé Con, 1941

  82. Ông Cụ, 1941

  83. Hoàng Quốc Tuấn, 1941

  84. Bác, 1941

   

  Tên gọi – bút danh trong thời gian Bác lãnh đạo cách mạng Việt Nam

  tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công (1942 – 1945)

   

  85. Thu Sơn, 1942

  86. Xung Phong, 1942

  87. Hồ Chí Minh, 1942

  88. Hy Sinh, 1942

  89. Cụ Hoàng, 1945

  90. C.M. Hồ, 1945

  91. Chiến Thắng, 1945

  92. Ông Ké, 1945

  93. Hồ Chủ tịch, 1945

  94. Hồ, 1945

  95. Q.T, 1945

  96. Q.Th, 1945

  97. Lucius, 1945

   

  Tên gọi – bút danh trong thời gian Bác lãnh đạo nhân dân Việt Nam

  kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954)

   

  98. Bác Hồ, 1946

  99. T.C, 1946

  100. H.C.M, 1946

  101. Đ.H, 1946

  102. Xuân, 1946

  103. Một người  Việt Nam, 1946

  104. Tân Sinh, 1947

  105. Anh, 1947

  106. X.Y.Z, 1947

  107. A, 1947

  108. A.G, 1947

  109. Z, 1947

  110. Lê Quyết Thắng, 1948

  111. K.T, 1948

  112. K.Đ, 1948

  113. G, 1949

  114. Trần Thắng Lợi, 1949

  115. Trần Lực, 1949

  116. H.G, 1949

  117. Lê Nhân, 1949

  118. T.T, 1949

  119. DIN, 1950

  120. Đinh, 1950

  121. T.L, 1950

  122. Chí Minh, 1950

  123. C.B, 1951

  124. H, 1951

  125. Đ.X, 1951

  126. V.K, 1951

  127. Nhân dân, 1951

  128. N.T, 1951

  129. Nguyễn Du Kích, 1951

  130. Hồng Liên, 1953

  131. Nguyễn Thao Lược, 1954

  132. Lê, 1954

  133. Tân Trào, 1954

   

  Tên gọi – bút danh trong thời gian Bác lãnh đạo nhân dân Việt Nam

   kháng chiến chống Mỹ đến khi Bác qua đời (1955 – 1969)

   

  134. H.B, 1955

  135. Nguyễn Tân, 1957

  136. K.C, 1957

  137. Chiến Sĩ, 1958

  138. T, 1958

  139. Thu Giang, 1959

  140. Nguyên Hảo Studiant (Nguyên Hảo, sinh viên), 1959

  141. Ph.K.A, 1959

  142. C.K, 1960

  143. Tuyết Lan, 1960

  144. Giăng Pho (Jean Fort), 1960

  145. Trần Lam, 160

  146. Một người Việt kiều ở Pháp về, 1960

  147. K.K.T, 1960

  148. T. Lan, 1961

  149. Luật sư Th.Lam, 1961

  150. Ly, 1961

  151. Lê Thanh Long, 1963

  152. CH-KOPP (A-la-ba-na), 1963

  153. Thanh Lan, 1963

  154. Ngô Tam, 1963

  155. Nguyễn Kim, 1963

  156. Ng~. Văn Trung, 1963

  157. Dân Việt, 1964

  158. Đinh Văn Hảo, 1964

  159. C.S, 1964

  160. Lê Nông, 1964

  161. L.K, 1964

  162. K.O, 1965

  163. Lê Ba, 1966

  164. La lập, 1966

  165. Nói Thật, 1966

  166. Chiến Đấu, 1967

  167. B

  168. Việt Hồng, 1968

  169 Đinh Nhất, 1968

   

  NHỮNG TÊN GỌI, BÍ DANH, BÚT DANH

  CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU THÊM

   

  1. U.L. Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo Người cùng khổ, năm 1922
  2. H.A. Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo Người cùng khổ, năm 1923
  3. Nguyễn Hữu Văn. Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo Công nhân Ba cu, năm 1927
  4. Nguyễn Hải Khách. Bí danh dùng năm 1924
  5. Diệu Hương. Bút danh ký dưới bài đăng báo Thanh niên, năm 1926
  6. T.V. Bí danh dùng khi ở Hương Cảng
  7. Wau you. Bí danh dùng khi ở Hương Cảng
  8. Nguyễn Lai. Bí danh dùng khi hoạt động ở Thái Lan
  9. Chính. Bí danh dùng khi hoạt động ở Thái Lan
  10.  Tín. Bí danh dùng khi hoạt động ở Thái Lan
  11.  Vương Bạc Nhược. Bí danh dùng khi hoạt động ở Quảng Châu, Trung Quốc, năm 1925
  12. Đ.L.Đ. Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo Cứu quốc
  13. T.R. Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo Cứu quốc
  14. H.L. Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo Nhân dân
  15. H.C. Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo Nhân dân
  16. L. Bút danh ký dưới bài viết năm 1959
  17. Lê Đinh. Ký trong một số bức điện gửi ra nước ngoài

  ………………………….

   

  Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,

  Bảo tàng Hồ chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 2001

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC

  CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

   Sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Tình @ 04:40 23/12/2015
  Số lượt xem: 1307
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  NHỮNG TÊN GỌI, BÍ DANH, BÚT DANH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  No_avatar

  Cám ơn bạn, mình là một người con xa xử đang làm áo đồng phục mầm non muốn tìm hiểu thêm về Bác và lịch sử Việt Nam

  No_avatar

  Chào bạn, một bài viết rất hay về Bác và lịch sử Việt Nam tuy mình làm về mã giảm giá nhưng cũng rất muốn tìm hiểu các thông tin này

   
  Gửi ý kiến