DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

  1 khách và 0 thành viên

  XEM TRUYỀN HÌNH

  Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

  sự kiện

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > DIỄN ĐÀN HOÁ HỌC >

  Nguyên tố Hóa học

  Vào năm 2004, có tất cả 116 Nguyên Tố hóa học được tìm thấy , trong đó 91 nguyên tố có nguồn gốc tự nhiên, 25 nguyên tố còn lại là nhân tạo. Nguyên tố nhân tạo đầu tiên là Tecnêxi tìm thấy năm 1937. Tất cả các nguyên tố nhân tạo đều có tính phóng xạ với chu kỳ bán rã ngắn vì vậy chúng không thể tồn tại tự nhiên trên Trái Đất ngày nay do sự phóng xạ đã diễn ra ngay từ khi hình thành Trái Đất.

  Các nguyên tố nhẹ nhất là hyđrôhêli, là những nguyên tố đầu tiên xuất hiện trong Vụ Nổ Lớn (the Big Bang). Tất cả các nguyên tố nặng hơn được tìm thấy hay sản xuất một cách tự nhiên hay nhân tạo thông qua hàng loạt phương thức khác nhau của tổng hợp hạt nhân.

  Mổi Nguyên Tố hóa học đều có một tên và ký hiệu riêng để dể nhận biết . Tên gọi chính thức của các nguyên tố hóa học được quy định bởi Hiệp hội quốc tế hóa học lý thuyết và ứng dụng (tiếng Anh: International Union of Pure and Applied Chemistry) (viết tắt: IUPAC). Tổ chức này nói chung chấp nhận tên gọi mà người (tổ chức) phát hiện ra nguyên tố lựa chọn. Điều này có thể dẫn đến tranh luận là nhóm nghiên cứu nào thực sự tìm ra nguyên tố, là câu hỏi mà làm chậm trễ việc đặt tên cho các nguyên tố với số nguyên tử từ 104 trở lên trong một thời gian dài (Xem thêm Tranh luận về đặt tên nguyên tố). Các nguyên tố hóa học cũng được cấp cho một ký hiệu hóa học thống nhất, dựa trên cơ sở tên gọi của nguyên tố, phần lớn là viết tắt theo tên gọi La tinh. (Ví dụ, cácbon có ký hiệu hóa học 'C', natri có ký hiệu hóa học 'Na' từ tên gọi La tinh natrium). Ký hiệu hóa học của nguyên tố được thống nhất và hiểu trên toàn thế giới trong khi tên gọi thông thường của nó khi chuyển sang một ngôn ngữ khác thì phần lớn không giống nhau.

  Các nguyên tố có thể kết hợp với nhau để tạo thành các Đơn chất hay hợp chất hóa học dưới các trạng thái các khối đơn nguyên tử hay hai nguyên tử hoặc đa nguyên tử. Điều này được gọi là tính đa hình. Ví dụ nguyên tố ôxy có thể tồn tại dưới các trạng thái sau: ôxy nguyên tử (O), ôxy phân tử (O2), ôzôn (O3).Hợp chất vô cơ (như nước, muối, ôxít v.v) và Hợp chất hữu cơ.Trong phần lớn các trường hợp các hợp chất này có thành phần, cấu trúc và thuộc tính đặc trưng cố định.

  Một vài nguyên tố, phần lớn là các kim loại kết hợp với nhau để tạo thành một cấu trúc mới với các thành phần có thể thay đổi (như hợp kim). Trong trường hợp này có lẽ tốt nhất là nói về trạng thái liên kết hơn là hợp chất. Nói chung, trên thực tế thì các chất hóa học nào đó có thể là hỗn hợp của cả hai dạng kể trên.

  Các Nguyên Tố hóa học được sắp xếp và liệt kê trong một Bảng tuần hoàn các Nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của Số nguyên tử , Z. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cho biết những thông tin về các tính chất cơ bản của một Nguyên tố . Thí Dụ như Dạng Thể, Độ Bay Hơi, Độ Đông Đặc ... Xem thêm danh sách các nguyên tố theo tên, theo ký hiệutheo số nguyên tử. Phương thức thuận tiện nhất để tra cứu các nguyên tố là trình bày chúng trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, bảng này nhóm các nguyên tố với những thuộc tính hóa học tương tự nhau trong cùng một nhóm

  [sửa] Bảng tuần hoàn

  Bài chi tiết: Bảng tuần hoàn
  Nhóm → 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  ↓ Chu kỳ  
  1 1
  H
    2
  He
  2 3
  Li
  4
  Be
    5
  B
  6
  C
  7
  N
  8
  O
  9
  F
  10
  Ne
  3 11
  Na
  12
  Mg
    13
  Al
  14
  Si
  15
  P
  16
  S
  17
  Cl
  18
  Ar
  4 19
  K
  20
  Ca
  21
  Sc
    22
  Ti
  23
  V
  24
  Cr
  25
  Mn
  26
  Fe
  27
  Co
  28
  Ni
  29
  Cu
  30
  Zn
  31
  Ga
  32
  Ge
  33
  As
  34
  Se
  35
  Br
  36
  Kr
  5 37
  Rb
  38
  Sr
  39
  Y
    40
  Zr
  41
  Nb
  42
  Mo
  43
  Tc
  44
  Ru
  45
  Rh
  46
  Pd
  47
  Ag
  48
  Cd
  49
  In
  50
  Sn
  51
  Sb
  52
  Te
  53
  I
  54
  Xe
  6 55
  Cs
  56
  Ba
  57
  La
  *
  72
  Hf
  73
  Ta
  74
  W
  75
  Re
  76
  Os
  77
  Ir
  78
  Pt
  79
  Au
  80
  Hg
  81
  Tl
  82
  Pb
  83
  Bi
  84
  Po
  85
  At
  86
  Rn
  7 87
  Fr
  88
  Ra
  89
  Ac
  **
  104
  Rf
  105
  Db
  106
  Sg
  107
  Bh
  108
  Hs
  109
  Mt
  110
  Ds
  111
  Rg
  112
  Uub
  113
  Uut
  114
  Uuq
  115
  Uup
  116
  Uuh
  117
  Uus
  118
  Uuo
   
  * Nhóm Lantan 58
  Ce
  59
  Pr
  60
  Nd
  61
  Pm
  62
  Sm
  63
  Eu
  64
  Gd
  65
  Tb
  66
  Dy
  67
  Ho
  68
  Er
  69
  Tm
  70
  Yb
  71
  Lu
  ** Nhóm Actini 90
  Th
  91
  Pa
  92
  U
  93
  Np
  94
  Pu
  95
  Am
  96
  Cm
  97
  Bk
  98
  Cf
  99
  Es
  100
  Fm
  101
  Md
  102
  No
  103
  Lr
  Các nhóm cùng gốc trong bảng tuần hoàn
  Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ nhóm Lantan nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
  Kim loại yếu Á kim Phi kim Halôgen Khí trơ

  Trạng thái ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

  Tỷ lệ xuất hiện tự nhiên

  • Viền liền: có đồng vị già hơn Trái Đất (chất nguyên thủy)
  • Viền gạch gạch: thường sinh ra từ phản ứng phân rã các nguyên tố khác, không có đồng vị già hơn Trái Đất
  • Viền chấm chấm: tạo ra trong phòng thí nghiệm (nguyên tố nhân tạo)
  • Không có viền: chưa tìm thấy

   

  [sửa] Danh sách nguyên tố hóa học

  Tên tiếng Việt Tên tiếng latinh Ký hiệu nguyên
  tố hóa học
  Số nguyên tử Z Nguyên tử
  lượng
  Ar
  Năm phát hiện
  aktinium actinium Ac 89 227,0277)* 1899
  americium americium Am 95 243,0614)* 1944
  antimon stibium Sb 51 121,75 thời thượng cổ
  argon argonum Ar 18 39,948 1894
  arsen arsenicum As 33 74,922 thời trung cổ
  astat astatium At 85 209,9871)* 1940
  baryum baryum Ba 56 137,34 1774
  berkelium berkelium Bk 97 247,0703)* 1950
  beryllium beryllium Be 4 9,0122 1797
  bismut bismuthum Bi 83 208,980 thời thượng cổ
  bohrium bohrium Bh 107 264,12)* 1981
  bor borum B 5 10,811 1808
  brôm bromum Br 35 79,909 1826
  cacbon carboneum C 6 12,01115 thời thượng cổ
  cer cerium Ce 58 140,12 1803
  cesium caesium Cs 55 132,905 1860
  cín stannum Sn 50 118,69 thời thượng cổ
  curium curium Cm 96 247,0704)* 1944
  darmstadtium darmstadtium Ds 110 271)* 1994
  kali kalium K 19 39,102 1807
  dubnium dubnium Db 105 262,1144)* 1970
  nitơ nitrogenium N 7 14,0067 1772
  dysprosium dysprosium Dy 66 162,50 1886
  einsteinium einsteinium Es 99 252,0830)* 1952
  erbium erbium Er 68 167,26 1843
  europium europium Eu 63 151,964 1901
  fermium fermium Fm 100 257,0951)* 1952
  flo fluorum F 9 18,9984 1886
  phốtpho phosphorus P 15 30,973 8 1669
  francium francium Fr 87 223,0197)* 1939
  gadolinium gadolinium Gd 64 157,25 1880
  gallium gallium Ga 31 69,72 1875
  germanium germanium Ge 32 72,59 1886
  hafnium hafnium Hf 72 178,49 1923
  hassium hassium Hs 108 265,1306)* 1984
  helium helium He 2 4,0026 1868
  nhôm aluminium Al 13 26,9815 1825
  holmium holmium Ho 67 164,930 1879
  magiê magnesium Mg 12 24,312 1775
  chlor chlorum Cl 17 35,453 1774
  chrom chromium Cr 24 51,996 1797
  indium indium In 49 114,82 1863
  iridium iridium Ir 77 192,2 1802
  iốt iodum I 53 126,904 1811
  kadmium cadmium Cd 48 112,40 1817
  kalifornium californium Cf 98 251,0796)* 1950
  kobalt cobaltum Co 27 58,933 1735
  krypton krypton Kr 36 83,80 1898
  silic silicium Si 14 28,086 1823
  ôxy oxygenium O 8 15,9994 1774
  lanthan lanthanum La 57 138,91 1839
  lawrencium laurentium Lr 103 262,1097)* 1961
  lithium lithium Li 3 6,939 1817
  lutecium lutetium Lu 71 174,97 1907
  mangan manganum Mn 25 54,938 1774
  đồng cuprum Cu 29 63,54 thời thượng cổ
  meitnerium meitnerium Mt 109 268,1388)* 1982
  mendelevium mendelevium Md 101 258,0984)* 1955
  molybden molybdaenum Mo 42 95,94 1778
  neodym neodymium Nd 60 144,24 1885
  neon neon Ne 10 20,183 1898
  neptunium neptunium Np 93 237,0482)* 1940
  niken niccolum Ni 28 58,71 1751
  niob niobium Nb 41 92,906 1801
  nobelium nobelium No 102 259,1010)* 1958
  chì plumbum Pb 82 207,19 thời thượng cổ
  osmium osmium Os 76 190,2 1803
  palladium palladium Pd 46 106,4 1803
  bạch kim platinum Pt 78 195,09 1738
  plutonium plutonium Pu 94 244,0642)* 1940
  polonium polonium Po 84 208,9824)* 1898
  praseodym praseodymium Pr 59 140,907 1885
  promethium promethium Pm 61 145 1938
  protaktinium protactinium Pa 91 231,0359)* 1917
  radium radium Ra 88 226,0254)* 1898
  radon radon Rn 86 222,0176)* 1900
  rhenium rhenium Re 75 186,2 1924
  rhodium rhodium Rh 45 102,905 1803
  roentgenium roentgenium Rg 111 272)* 1994
  thủy ngân hydrargyrum Hg 80 200,59 thời thượng cổ
  rubidium rubidium Rb 37 85,47 1861
  ruthenium ruthenium Ru 44 101,107 1844
  rutherfordium rutherfordium Rf 104 261,1088)* 1964
  samarium samarium Sm 62 150,35 1879
  seaborgium seaborgium Sg 106 263,1186)* 1974
  selen selenium Se 34 78,96 1817
  lưu huỳnh sulphur S 16 32,064 thời thượng cổ
  skandium scandium Sc 21 44,956 1879
  natri natrium Na 11 22,9898 1807
  stroncium strontium Sr 38 87,62 1790
  bạc argentum Ag 47 107,870 thời thượng cổ
  tantal tantalum Ta 73 180,948 1802
  technecium technetium Tc 43 97,9072 1937
  tellur tellurium Te 52 127,60 1782
  terbium terbium Tb 65 158,924 1843
  thallium thallium Tl 81 204,37 1861
  thorium thorium Th 90 232,0381)* 1828
  thulium thulium Tm 69 168,934 1879
  titan titanium T


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Tình @ 22:17 22/05/2011
  Số lượt xem: 1281
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến