DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

  1 khách và 0 thành viên

  XEM TRUYỀN HÌNH

  Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

  sự kiện

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > DOWNLOAD TÀI LIỆU >

  Đề thi trắc nghiệm các môn Toán, Vật lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh

  Lưu ý: Click vào dòng chữ xanh có gạch chân để tải về máy (tải không bị trừ điểm, không cần đăng nhập)

  Một số đề trắc nghiệm và tài liệu môm Toán

  Đề thi học kỳ 1 : Đề 1..., Đề 2..., Đề 3..., Đề 4... Đề kiểm tra 15phút ...
  Đề kiểm tra học kỳ 2... Đề luyện thi ĐH-CĐ 18 trang
  Chuyên đề bất đẳng thúc, tích phân 33 trang. Chi tiết ... 500 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán. Chi tiết ...
  Tóm tắt LT & BT phần Tích phân 152 trang. Chi tiết... Tài liệu on thi Toán ĐH & CĐ. Chi tiết ...
  Tóm tắt phần Hàng điểm điều hoà. Chi tiết ...  

  Một số đề trắc nghiệm môm Vật lý

  100 câu trắc nghiệm lý 10 kỳ 2. Chi tiết ... 150 câu trắc nghiệm & BT luyện ĐHCĐ. Chi tiết ...
  150 câu trắc nghiệm 12 KPB. Chi tiết ... Đề kiểm tra lý 12 : Đề 1... Đề 2...
  Đề kiểm tra lớp 11. Chi tiết ... Tóm tắt LT & BT Luyện thi ĐHCĐ. Chi tiết ...
  Đề KT từ trường & Cảm ứng điện từ. Chi tiết ... Đề kiểm tra lớp 11. Chi tiết ...
  Một số bài tự luận Lý 12 - 112 trang. Chi tiết ... 115 câu trăc nghiệm phần sóng. Chi tiết ...
  127 câu trắc nghiệm phần dao động điện từ. Chi tiết ... 205 câu trắc nghiệm phần dao động cơ học. Chi tiết ...
  260 câu phần dòng điện xoay chiều. Chi tiết ... Đề trắc nghiệm phần tĩnh điện. Chi tiết ...
  Đề luyện ĐH CĐ. Chi tiết ... Đề tìm quảng đường đi trong DĐ Điều hoà. Chi tiết ...

  Một số đề trắc nghiệm môm Hoá

  500 câu trắc nghiệm Hoá. Chi tiết ... Đề trắc nghiệm Hoá 10.Chi tiết...
  Sách đề thi trắc nghiệm 237 trang. file word.. file Zip... Đề trắc nghiệm Hoá phần hữu cơ. Chi tiết ...
  Đề thi thử ĐH Môn Hoá. Chi tiết ... 300 Câu trắc nghiệm. Chi tiết ...
  Đề trắc nghiệm về cấu tạo nguyên tử. Chi tiết... Đề trắc nghiệm về liên kết hoá học. Chi tiết ...
  Các phản ứng vô cơ thường gặp.Chi tiết ... Tóm tắt về Õy hoá-Khử. Chi tiết ...
  Các phương pháp giúp giải nhanh toán hoá học.Chi tiết ..  

  Một số đề trắc nghiệm môm Sinh 250 câu trắc nghiệm Sinh. Chi tiết ...

  Một số đề trắc nghiệm môm Tiếng Anh 100 câu trắc nghiệm tiếng Anh. Chi tiết .

  Rượu - Penol :( 10 đề ) : Đề 1 - Đề2 - Đề 3 - Đề 4 - Đề 5 - Đề 6 - Đề 7 - Đề 8 - Đề 9
  Đề 10
  Andehyt : Đề 1 - Đề2 Axit Cacboxylic : Đề 1 - Đề2 - Đề 3 - Đề 4 - Đề 5
  Este : Đề 1 - Đề 2 - Đề 3 - Đề 4 - Đề 5 - Đề 6 - Đề 7
  Kim loại phân nhóm chính nhóm I : Đề 1 - Đề 2
  Kim loại phân nhóm chính nhóm II : Đề 1 - Đề 2
  Kim loại sắt, đồng : Đề 1 - Đề 2 - Đề 3 - Đề 4
  Phản ứng oxy hoá khử : Đề 1 - Đề2 - Đề 3 - Đề 4 - Đề 5 - Đề 6 - Đề 7 - Đề 8 - Đề 9
  Đề 10 - Đề 11 - Đề 12

   < Nguồn: ST


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Tình @ 09:51 27/03/2011
  Số lượt xem: 839
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến