DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

  0 khách và 0 thành viên

  XEM TRUYỀN HÌNH

  Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

  sự kiện

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > DOWNLOAD TÀI LIỆU >

  Đề kiểm tra học kỳ II môn: hoá, sinh, anh văn

  Đề kiểm tra học kỳ II môn: hoá, sinh, anh văn

                                       Các thầy cô và các em học sinh tham khảo các đề thi học kỳ II sau đây nhé. Nhấp chuột vào file tải về ( màu xanh) là được.

  ( Nguồn: http://dailoc.edu.vn)

                                                        MÔN HÓA HỌC

  T  Lớp File tải về  Người ra đề  Đơn vị 
   01  8  HO82-TS1.doc  Hồ T M Dung  TS
   02  8  HO82-NT1.doc  Nguyễn Ngọc Chánh  NT
   03  8  HO82-KD1.doc  Võ Thị Trung Việt  KĐ
   04  8  HO82-KD2.doc  Huỳnh Thị Huệ  KĐ
   05  8  HO82-TP1.doc  Nguyễn T H Sinh  TP
   06  8  HO82-LL1.doc  Võ Thị Thành  LL
   07  8  HO82.LTT1.doc  Trương T N Thu  LTT
   08  8  HO82_PBC1.doc  Nguyễn Đ Quang  PBC
   09  8  HO82_QT1.doc  Tuyễn Thị Tường Vi  QT
   10  8  HO82-NT1.doc  Võ Văn Tiến  NT
   11  8  HO82-MH1.doc  Lê Thị Đoan Trang  MH
   12  8  HO82-MH2.doc  Nguyễn Quang Chánh  MH
   13  8  HO82-PD1.doc  Võ Ngọc Bích  PĐ
   14  8  HO82-VTS1.doc  Cù Đình Chín  VTS
   15  8  HO82-ND1.doc  Phan Văn Bình  ND
   16  8  HO82-ND2.doc  Nguyễn Đức Nam  ND
   17  8  HO82-LQD1.doc  Hồ Thị Thu  LQĐ
   18  8  HO82-HVT1.doc  Nguyễn Thị Điệp  HVT
   19  8  HO82-NT2.doc  Nguyễn Thị Thanh Thủy  NT
   20  8  HO82-NT3.doc  Lê Thị Tú Hoa  NT
   21  8  HO82-NT4.doc  Nguyễn Ngọc Chánh  NT
   22  8  HO82-THD1.doc  Lê Văn Kỳ  THĐ
           
   01  9  HO92-TS1.doc  Hồ T M Dung  TS
   02  9  HO92-TP1.doc  Huỳnh T T Vân  TP
   03  9  HO92.LTT1.doc  Trương T N Thu  LTT
   04  9  HO92_PBC1.doc  Nguyễn Văn Có  PBC
   05  9  HO92_QT1.doc  Nuyễn Thị Tường Vi  QT
   06  9  HO92-MH1.doc  Nguyễn Văn Tiềm  MH
   07  9  HO92-NH1.doc  Võ Văn Tiến  NH
   08  9  HO92-PD1.doc  Bùi Thị Mỹ Dung  PĐ
   09  9  HO92-VTS1.doc  Cù Đình Chín  VTS
   10  9  HO92_MH2.doc  Nguyễn Thị Nở  MH
   11  9  HO92-LTK1.doc  Trịnh Thị Một  LTK
   12  9  HO92-ND1.doc  Nguyễn Thị Hương  ND
   13  9  HO92-LQD1.doc  Đỗ Văn Thanh  LQĐ
   14  9  HO92-NT1.doc  Hồ Pha  NT
   15  9  HO92-HVT1.doc  Nguyễn Thị Điệp  HVT
   16  9  HO92-KD1.doc  Nguyễn Phùng  KĐ
   17  9  HO92-LL1.doc  Tưởng Thị Thân  LL

                                                      MÔN SINH HỌC

  TT  Lớp  File Tải về   Người ra đề  Đơn vị
   01  6  SI62-TP1.doc  Huỳnh Văn Tâm  TP
   02  6  SI62-KD1.doc  Võ Thị Luyến  KĐ
   03  6  SI62-TP2.doc  Huỳnh Văn Tâm  TP
   04  6  SI62-THD1.doc  Hồ Thị Kim Yến  THĐ
   05  6  SI62-LTT1.doc  Lê Thị Bích Lệ  LTT
   06  6  SI62-MH1.doc  Huỳnh Thị Loan  MH
   07  6  SI62-QT1.doc  Huỳnh Đ H Bình  QT
   08  6  SI62-ND1.doc  Nguyễn Tấn Thành  ND
   09  6  SI62-VTS1.doc  Nguyễn Thị Tiểu Vy  VTS
   10  6  SI62_PBC1.doc  Mai Thị Thanh Vân  PBC
   11  6  SI62-PD1.doc  Trương T T Trang  PĐ
   12  6  SI62-LQD1.doc  Lê Thị Bích Thùy  LQĐ
   13  6  SI62_LTK1.doc  Trịnh Thị P Liên  LTK
   14  6  SI62_NH1.doc  Nguyễn Thị Hiền  NH
   15   6  SI62-BGD1.doc  BGD  
   16  6  SI62-TS1.doc  Đoàn Minh Phong  TS
   17  6  SI62-HVT1.doc    HVT
   18  6  SI62-NT1.doc  Hồ Thị Thu  NT
   19  6  SI62-LL1.doc  Đỗ Thị Nguyệt  LL
           
   01  7  SI72-KD1.doc  Dương M D Ngọc  KĐ
   02  7  SI72-LTT1.doc  Nguyễn Thị Phương  LTT
   03  7  SI72-TP1.doc  Ngô T K Oanh  TP
   04  7  SI72_PBC1.doc  Nguyễn Đình Quang  PBC
   05  7  SI72-QT1.doc  Trương T D Hiền  QT
   06  7  SI72-VTS1.doc  Đỗ Thị Nỹ  VTS
   07  7  SI72-PD1.doc  Nguyễn T X Hương  PĐ
   08  7  SI72_LQD1.doc  Phan Trần Cẩm Thùy  LQĐ
   09  7  SI72_LTK1.doc  Trịnh Thị Phương Liên  LTK
   10  7  SI72-NH1.doc  Nguyễn Quốc Cường  NH
   11  7  SI72-TS1.doc  Đoàn Minh Phong  TS
   12  7  SI72-HVT1.doc  Lê Thị Nết  HVT
   13  7  SI72-NT1.doc  Từ Thị Loan Hương  NT
   14  7  SI72-ND1.doc  Đặng Thanh Bảo  ND
   15  7  SI72-LL1.doc  Đỗ Thị Nguyệt  LL
           
   01  8  SI82-VTS1.doc  Nguyễn Đại  VTS
   02  8  SI82-TS1.doc  Hồ T M Dung  TS
   03  8  SI82-KD1.doc    KĐ
   04  8  SI82-TP1.doc  Tưởng Lấn  TP
   05  8  SI82_PBC1.doc  Đỗ Đổng  PBC
   06  8  SI82_LTT1.doc    LTT
   07  8  SI82_HVT1.doc  Trần Thị Kim Cúc  HVT
   08  8  SI82-MH2.doc  Huỳnh Thị Loan  MH
   09  8  SI82-MH3.doc  Nguyễn Thị Thanh  MH
   10  8  SI82_LTK1.doc  Đinh Văn Ánh  LTK
   11  8  SI82-PD1.doc  Nguyễn Viết Bình  PĐ
   12  8  SI82-LQD1.doc  Trần Thị Kim Vi  LQĐ
   13  8  SI82-LL1.doc  Lê Văn Tuyên  LL
   14  8  SI82-NT1.doc  Đoàn Thị Thanh Tùng  NT
   15  8  SI82-ND1.doc  Nguyễn Thị Yến  ND
   16  8  SI82-THD1.doc  Hồ Thị Thuận  THĐ
           
   01  9  SI92-VTS1.doc  Nguyễn Đại  VTS
   02  9  SI92-THD1.doc  Nguyễn Giúp  THĐ
   03  9  SI92-TS1.doc  Hồ T M Dung  TS
   04  9  SI92-KD1.doc  Huỳnh T K Mai  KĐ
   05  9  SI92-TP1.doc  Đinh Thị Nghiệm  TP
   06  9  SI92-LTT1.doc  Nguyễn Thị Phương  LTT
   07  9  SI92-THD1.doc  Nguyễn Giúp

   THĐ

   08  9  SI92_PBC1.doc  Đống Thị Phượng  PBC
   09  9  SI92-QT1.doc  Nguyễn Nhạn  QT
   10  9  SI92-LTK1.doc  Đinh Văn Ánh  LTK
   11  9  SI92-LQD1.doc  Lê Thị Bích Thùy  LQĐ
   12  9  SI92-LL1.doc  Lê Văn Tuyên  LL
   13  9  SI92-NT1.doc  Phan Văn Thuyên  NT
   14  9  SI92-NH1.doc  Trần Thị Hảo  NH
   15  9  SI92-ND1.doc  Trương Đi  ND

                                                          MÔN TIẾNG ANH

   

   TT Lớp   File tải về Người ra đề   Đơn vị
   01  6  AV62-TS1.doc  Nguyễn T K Thủy  TS
   02  6  AV62-KD1.doc  Nguyen T Le  KĐ
   03  6  AV62-TP1.doc  Nguyễn Thị Giang  TP
   04  6  AV62_PBC1.doc  Trà Thị Phượng  PBC
   05  6  AV62-LTT1.doc  Phan Thị Liên  LTT
   06  6  AV62-MH1.doc  Nguyễn Văn Biên  MH
   07  6  AV62-QT1.doc  Phạm Thị Vy  QT
   08  6  AV62-QT2.doc    QT
   09  6  AV62-ND1.doc  Võ Thị Mỹ Hạnh  ND
   10  6  AV62-ND2.doc  Nguyễn Thị Lan  ND
   11  6  AV62-PD1.doc  N T M Na-H T T Lan  PĐ
   12  6  AV62-THD1.doc  Võ Thị Hạnh  THĐ
   13  6  AV62_HVT1.doc Trần Thị Lên  HVT
   14  6  AV62-LTK1.doc  Nguyễn T Thùy Linh  LTK
   15  6  AV62-VTS1.doc  Đinh Thị Phượng  VTS
   16  6  AV62_LQD1.doc  Trần Thị Ánh Huệ  LQĐ
   17  6  AV62-NT1.doc  Nguyễn T P Mai  NT
   18  6  AV62-NT2.doc  Dương Thị Long  NT
   19  6  AV62-NT3.doc  Đoàn Thị Tầm  NT
   20  6  AV62-LL1.doc  Huỳnh Thị Thu Hiền  LL
           
   01  7  AV72-TS1.doc  Nguyễn T K Thủy  TS
   02  7  AV72-KD1.doc  Nguyễn Liền Em  KĐ
   03  7  AV72-TP1.doc  Phạm T T Hoa  TP
   04  7  AV72_PBC1.doc  Châu T K Lan  PBC
   05  7  AV72-VTS1.doc  Nguyễn T L Hương  VTS
   06  7  AV72-MH1.doc  Lương Thị Hữu  MH
   07  7  AV72-MH2.doc Đào Thị Lê Tâm  MH
   08  7  AV72-QT1.doc  Huỳnh Thị Kim Lý  QT
   09  7  AV72-ND1.doc  Nguyễn Thị Phượng  ND
   10  7  AV72-PD1.doc  Võ Thị Thu Thảo  PĐ
   11  7  AV72_HVT1.doc  Võ Đình Quý  HVT
   12  7  AV72-LTK1.doc  Phạm Thôi  LTK
   13  7  AV72-ND2.doc  Nguyen Huu Banh  ND
   14  7  AV72-LQD1.doc  Trần Thị Ngọc Vân  LQĐ
   15  7  AV72-LTT1.doc  Trần Thị Hương Thương  LTT
   16  7  AV72-NT1.doc  Trần Thị Hồng  NT
   17  7  AV72-NT2.doc  Nguyễn T M Tâm  NT
   18  7  AV73-NT3.doc  Huỳnh Ngọc Tín  NT
   19  7  AV72-THD1.doc  Phạm Thị Mỹ  THĐ
           
   01  8  AV82-VTS1.doc  Lê Thị Xoa  VTS
   02  8  AV82-TS1.doc  Nguyễn T K Thủy  TS
   03  8  AV82-KD1.doc  Võ T H Liên  KĐ 
   04  8  AV82-TP1.doc  Bùi Văn Nhàn  TP
   05  8  AV82-LTT1.doc  Mai Thạch Thảo  LTT
   06  8  AV82_PBC1.doc  Nguyễn T K Phượng  PBC
   07  8  AV82_PBC2.doc  Trà Thị Phượng  PBC
   08  8  AV82_QT1.doc  Nguyễn T T Kiều  QT
   09  8  AV82-MH1.doc  Nguyễn Quốc Việt  MH
   10  8  AV82-ND1.doc  Phạm Phúc  ND
   11  8  AV82-PD1.doc  Võ Thị Mỹ Lan  PĐ
   12  8  AV82-THD1.doc  Võ Thị Hạnh  THĐ
   13  8  AV82-HVT1.doc  Lê Thị  Bích Yên  HVT
   14  8  AV82-LTK1.doc  Nguyễn T T Linh  LTK
   15  8  AV82-BGD1 .doc  BGD  BGD
   16  8  AV82-LQD1.doc  Lê Ngọc Triết  LQĐ
   17  8  AV82-NH1.doc  Nguyễn Thị Nở  NH
           
   01  9  AV92-KD1.doc  Nguyễn Thị Nở  KĐ
   02  9  AV92-TP1.doc  Nguyễn T T Nga  TP
   03  9  AV92-LTT1.doc  Trương T T Thu  LTT
   04  9  AV92_PBC1.doc  Nguyễn T K Phượng  PBC
   05  9  AV92_PBC2.doc  Châu T K Lan  PBC
   06  9  AV92-MH1.doc  Nguyễn Thị D Hiền  MH
   07  9  AV92-ND1.doc  Pham Thi Thien  ND
   08  9  AV92_HVT1.doc  Võ Đình Quý  HVT
   09  9  AV92-VTS1.doc  Đinh Thị Phượng  VTS
   10  9  AV92-LQD1.doc  Nguyễn Đình Trung  LQĐ
   11  9  AV92-NH1.doc  Trần Thị Minh  NH
   12  9  AV92-THD1.doc  Trương Thị Chinh  THĐ
   13  9  AV92-LL1.doc  Lương Văn Minh  LL
   14  9  AV92-NT1.doc  Trần Thị Minh Hương  NT
  (ST)
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Tình @ 18:18 17/04/2011
  Số lượt xem: 720
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến