DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

  0 khách và 0 thành viên

  XEM TRUYỀN HÌNH

  Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

  sự kiện

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > TIN TỨC TỔNG HỢP > Giáo dục trong nước >

  BỘ GD&ĐT BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2012-2015

  Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2012-2015 được xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

   

  Mục tiêu kế hoạch này nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành từ Trung ương đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với giáo dục đào tạo, tạo bước chuyển biến mới trong ngành giáo dục.

  Nội dung cụ thể của cải cách hành chính bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; 
  Theo kế hoạch này, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, cơ sở giáo dục được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản và minh bạch; mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà người dân, cơ sở giáo dục phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà người dân, cơ sở giáo dục phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ...
  Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của Bộ và các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại cho phù hợp khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp. 
  Thực hiện nghiêm cơ chế loại bỏ, miễn nhiệm, cách chức người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân; quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đi đôi với việc có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ theo quy định của pháp luật. 
  Thực hiện cơ chế tài chính mới gắn với cải cách hệ thống tiền lương của ngành và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo, các chương trình, dự án của ngành; thực hiện xã hội hoá huy động nguồn lực tài chính trong các hoạt động  đào tạo, đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác.
  Hoàn thiện cơ chế tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Từng bước tạo nguồn theo lộ trình Đề án đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục đào tạo gắn với phương án cải cách tiền lương giai đoạn 2013-2020.
  Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính nhanh nhạy, quyết liệt, liên tục, kịp thời, thông suốt và hiệu quả thể hiện tính sáng tạo và sự quyết tâm triển khai cải cách hành chính của Bộ trong giai đoạn mới. Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính góp phần tạo sự chuyển biến mới trong ngành giáo dục.
  Theo Giáo dục & thời đại

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Tình @ 17:30 04/05/2012
  Số lượt xem: 467
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến